STEDE BROEC - Eind februari zijn de WOZ beschikkingen verstuurd.

Door een technisch probleem bij de verspreider kan het zijn dat u nog geen aanslag per post heeft ontvangen. Wilt u in dat geval contact opnemen via tel. (0228 510 111) of mailen naar gemeente@stedebroec.nl o.v.v. WOZ aanslag 2018. U kunt de aanslag online bekijken.