STEDE BROEC - De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent u huurder van een woning of eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente met de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen. Zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.

Hoe wordt deze berekend?
De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. Door middel van het lokale OZB-tarief bepaalt de gemeente hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor.

Verhuizen
Als u verhuist betaalt u voor het hele jaar voor het oude huis en niet voor het nieuwe huis. Wel verrekent de notaris dat meestal met u bij verkoop. Meer informatie leest u op: www.eigenhuis.nl/belastingen/woz of www.rijksoverheid.nl.