ENKHUIZEN - Op 31 december luiden we met vrienden en familie het nieuwe jaar in. Het afsteken van vuurwerk maakt daar vaak een onderdeel van uit. Voor het kopen, verkopen en afsteken van vuurwerk gelden spelregels. Die zijn er omdat vuurwerk alleen leuk is als we er goed mee omgaan. Dan kunnen we gevaren vermijden en ook anderen zoveel mogelijk overlast besparen. Daarom is het afsteken van vuurwerk ook beperkt in de tijd.

Verkoop vuurwerk

U kunt op drie werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen in 2016 zijn 29, 30 en 31 december. U mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning. Het vuurwerk dat u in deze winkels koopt, moet voldoen aan wettelijke eisen. Al het vuurwerk dat u ergens anders koopt, is illegaal. Vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden. Verder mag u nooit meer dan 25 kilo vuurwerk in bezit hebben.

Afsteken vuurwerk

Sinds 2014 zijn de afsteektijden van vuurwerk beperkter geworden. Vuurwerk afsteken mag alleen op zaterdag 31 december van 18.00 uur tot 02.00 uur in de nieuwjaarsnacht.

Overtreden van regels

Wie zich als jongere niet aan de regels houdt, kan te maken krijgen met de politie. Die stuurt de overtreders door naar bureau HALT. De politie maakt deze dagen extra tijd vrij voor controles op het omgaan met en afsteken van vuurwerk. Bureau HALT zorgt bij jongeren in dit soort zaken voor het vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van alternatieve straffen. Overtreders vanaf 18 jaar krijgen een proces-verbaal.

Afvalbakken afgesloten

Uit voorzorg worden de afvalbakken in de gemeente voortijdig afgesloten of verwijderd. De gemeente doet dit uit voorzorg om vuurwerkschade en/of vandalisme aan de afvalbakken te voorkomen. Vanaf de eerste week van januari worden de afvalbakken weer geopend of teruggeplaatst.