ENKHUIZEN - De subsidieverleningen voor 2018 zijn bekend. De gemeente verleent elk jaar subsidies aan tientallen organisaties en verenigingen die activiteiten met een maatschappelijk belang organiseren.

Subsidieplafond
Er zijn 18 subsidieregelingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor evenementen, stadspromotie, sport en bewegen, en vrijwilligersondersteuning. Per regeling stelt de gemeenteraad een bedrag vast, ook wel subsidieplafond genoemd. Vervolgens kan iedereen een aanvraag indienen.

Toetsing
Voordat een subsidie wordt toegekend, toetst de gemeente of de subsidieaanvrager aan alle voorwaarden voldoet. Ook is het van belang of en hoeveel andere partijen subsidie hebben aangevraagd voor dezelfde regeling.

Meer informatie
Wil je weten welke subsidies zijn toegekend en voor welke subsidies er nog budget beschikbaar is? Kijk dan op www.enkhuizen.nl/subsidies-voor-activiteiten.