STEDE BROEC - Het aftellen is begonnen! Over zes weken, op woensdag 21 maart, mag u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook kunt u op die datum bij het raadgevend referendum stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Op verschillende manieren zullen de Stede Broecse politieke partijen aantonen waar zij voor staan. Maar hoe zit het ook alweer met die gemeenteraadsverkiezingen? We zetten het even kort op een rij.

Nieuwe gemeenteraad
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mogen alle kiesgerechtigden stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Stede Broec telt 19 raadsleden. Politieke partijen in de gemeente stellen kandidatenlijsten samen waaruit de inwoners van Stede Broec hun keuze kunnen maken. Op basis van het aantal stemmen wordt een nieuwe gemeenteraad gevormd.

Wist u dat?

  • de gemeenteraad op dit moment bestaat uit de partijen Open en Duidelijk Stede Broec (ODS), CDA, PvdA/GroenLinks, Gemeentebelangen Stede Broec (GBS), Onafhankelijke Partij (OP) en VVD;
  • deze partijen de komende gemeenteraadverkiezingen weer mee doen;
  • het college van B&W bestaat uit burgemeester Ronald Wortelboer en wethouders Nico Slagter (CDA), Bart Nootebos (PvdA/GroenLinks) en Ton Schuitemaker (VVD);
  • u op 21 maart tussen 7.30 uur en 21.00 uur uw stem kunt uitbrengen op 10 verschillende locaties en 1 mobiel stembureau in de gemeente?

Meer weten?
Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen leest u op www.stedebroec.nl/gemeenteraadsverkiezingen en op onze Facebookpagina. Begin maart ontvangen alle inwoners van Stede Broec de Verkiezingskrant. Hierin geven alle deelnemende partijen in het kort weer waar zij voor staan.