ENKHUIZEN - Er zijn keuzes nodig om de SED door te laten ontwikkelen tot een stevige en gezonde organisatie. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat door Deloitte is opgesteld. Dit rapport SED organisatie: Focus op ontwikkelingbevat een organisatieanalyse en dient als een van de bouwstenen voor het Organisatie Ontwikkelplan (OOP) dat in november aan de raden wordt voorgelegd.

Bij de start van de SED is uitgegaan van een benodigde groeiperiode van vier tot zes jaar. Dit onderzoek geeft de stand van zaken na tweeënhalf jaar samenwerken weer en daaruit blijkt dat de uitvoering van de collegeprogramma’s op schema zijn. De conclusie in het rapport is dat op dit moment drie van de vier doelstellingen uit het SED bedrijfsplan nog niet volledig zijn gerealiseerd. De strategische positie in de regio is versterkt, maar het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid en het realiseren van de efficiencyvoordelen verdienen extra aandacht.

Eén van de oorzaken die Deloitte daarvoor noemt is dat er bij de start te veel vernieuwingen op één moment werden doorgevoerd. De ambtelijke fusie naar SED, ICT samenwerking DeSom, WerkSaam, de RUD, de Veiligheidsregio en de drie transities in het Sociaal Domein overlapten elkaar bij de start. Dit opgeteld met de bezuinigingstaakstelling voor de nieuwe organisatie heeft voor een zeer ambitieuze start gezorgd. Samen zochten de gemeentes naar een werkwijze om burgers, college- en raadsleden zo goed mogelijk te bedienen. Het fusieproces heeft veel gevraagd van de medewerkers.

Portefeuillehouder Erik Struijlaart namens het dagelijks bestuur SED: ¨Het rapport is voor ons een waardevol instrument om tot actie over te gaan. Er is door de medewerkers de afgelopen tweeënhalf jaar keihard gewerkt en die energie willen we behouden. We staan nog steeds achter de doelstellingen van de SED, met vertrouwen in elkaar gaan we werken aan de organisatie. Zo kan de organisatie stapsgewijs op een gezonde manier versterken en is er ruimte voor (door)ontwikkeling.

Voortgang

De SED onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van Deloitte. Insteek is om eenvoudige en urgente opgaven niet te laten wachten tot besluitvorming over het Organisatie Ontwikkelplan maar direct op te pakken. Meer ingrijpende opgaven worden in november via het Organisatie Ontwikkelplan aan de raden ter besluitvorming voorgelegd.