DRECHTERLAND - Uit onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd, blijkt dat het wegdek aan vervanging toe is. Daarom gaat de gemeente de Hemmerbuurt (Elbaweg – Westeinde) vernieuwen. Daarbij wordt ook de openbare verlichting gelijk vervangen.

Opnieuw opbouwen
Uit veiligheidsoverwegingen voerde de gemeente onlangs nog plaatselijke reparaties uit aan het wegdek. Voor de lange termijn is er een reconstructie nodig. Dat is ingrijpende handeling. Een nieuw wegdek dat vanaf de fundering opnieuw wordt opgebouwd. Dit biedt ook kansen. Doordat de weg volledig op de schop gaat kunnen wensen en ideeën worden meegenomen in de nieuwe inrichting.

Geef uw mening
De gemeente is benieuwd hoe aanwonenden en overige gebruikers de weg momenteel ervaren en welke ideeën er zijn voor de nieuwe weginrichting van de Hemmerbuurt. Hiervoor heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld die online kan worden ingevuld op www.drechterland.nl/hemmerbuurt. Door de vragenlijst in te vullen kan de gemeente uw reacties meenemen in de nieuwe plannen. Reageren kan tot 1 april 2018.

Resultaten
Met de resultaten van de vragenlijst gaat de gemeente aan de slag en wordt een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt tijdens een informatieavond in mei aan belangstellenden gepresenteerd.

Planning
Dit jaar staat in het teken van de voorbereiding van de reconstructie en het zoeken naar een aannemer. De werkzaamheden zelf starten volgend voorjaar.

Stand van zaken Torenweg / Twijver
De gemeente heeft geconstateerd dat ook delen van de Torenweg en Twijver onderhoud nodig hebben. De plannen hiervoor zijn nog niet zo ver als die van de Hemmerbuurt. Zowel het Twijver als de Torenweg zullen in de komende periode verder worden onderzocht. Voor het Twijver zijn ook de centrumplanontwikkelingen van belang.

Stand van zaken Hemweg – Elbaweg
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het onderhouden van de Hemweg en Elbaweg. Ook deze wegen hebben onderhoud nodig. De gemeente heeft hiervoor aandacht gevraagd bij het hoogheemraadschap. Het is de verwachting dat rond de bouwvak de onderhoudswerkzaamheden hieraan worden uitgevoerd.