EDAM - Op zaterdag 21 januari aanstaande zullen om 13.00 uur gedurende 10 minuten de Edamse kerklokken van de Grote Kerk en van de Rooms Katholieke Nicolaaskerk worden geluid.

Daarmee wordt, net als op vele andere plaatsen in Nederland, het startsein gegeven van de actie Kerkbalans. Deze jaarlijkse actie wordt gehouden ter financiële ondersteuning van de kerken in Nederland. De actie loopt van 21 januari tot 5 februari.

De Edamse kerkleden worden op deze wijze opgeroepen om met hun jaarlijkse gift een bijdrage te leveren aan het in stand houden van hun Kerkgemeente of Parochie.

In de genoemde periode zullen de kerkleden persoonlijk of schriftelijk worden benaderd over de noodzaak van hun steun aan de kerken. De Raad van kerken Edam-Volendam beveelt de actie Kerkbalans van harte aan bij iedereen die op een of andere manier bij de kerk betrokken is. Uw steun is onontbeerlijk voor de instandhouding van uw kerk en geloofsgemeenschap.