ENKHUIZEN - Op 14 maart heeft wethouder Dorus Luyckx de Participatieraad officieel geïnstalleerd. De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het advies gaat over verbetering van het gemeentelijk beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

De leden van de Participatieraad
De leden zijn deskundig en ervaringsdeskundig op het gebied van bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, jeugdzorg of werk en inkomen. Zij worden in hun werk geholpen door de gemeente, maar zijn verder onafhankelijk.

Contact
Heeft u tips of suggesties voor verbetering van het beleid over Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of van het beleid over de Jeugdwet of Participatiewet? Neem contact op met de Participatieraad via mail: participatieraad@sed-wf.nl.