STEDE BROEC - Vandaag, 26 april, vindt de jaarlijkse lintjesregen plaats. Dé dag waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun bijzondere activiteiten voor de maatschappij.

In Stede Broec ontvingen 5 bijzondere inwoners van Stede Broec een lintje. Dit gebeurde in de Oude Kerk in Grootebroek.

De heer T.C.M. Weel (Theo)

 • De heer Weel is al sinds 1982 actief voor zaalvoetbalvereniging Lutjebroek. Eerst als coach, toen als grensrechter en nu nog 2 uur per week als scheidsrechter.

 • Ook is hij al jaren, sinds 1982, vrijwilliger bij voetbalvereniging de Zouaven. Hij zet zich 10 uur per week in als consul, lid van de onderhoudsgroep, scheidsrechter en bezorger van het clubblad.

De heer T. Kok (Theo)

 • De heer Kok ontving een onderscheiding voor tal van vrijwillige werkzaamheden die hij sinds 1965 heeft uitgevoerd. Hij heeft zich 25 jaar ingezet als begeleider van een voetbalteam en scheidsrechter bij voetbalvereniging Zouaven, is bijna 30 jaar voorzitter geweest van het Sint Nicolaas comité Lutjebroek/Sinterklaas.

 • Sinds 1984 is hij lid en sinds 10 jaar voorzitter van Herenkoor Lutjebroek. Bij Streker Vogelvrienden was hij van 1992 – 1996 penningmeester en daarna voorzitter van Streker Vogelvrienden. Onder zijn voorzitterschap groeide de vereniging uit tot een van de tien grootse in Nederland.

 • Tussen 1996 en 1999 was hij lid van de Clientenraad van Verzorgingshuis Noorder Landhuis Hoogkarspel. Sinds 1999 is hij (zeer gewaardeerd) organisator van en ondersteuner bij vele activiteiten bij het Nicolaas Verpleeghuis.

 • In 2001 was hij voorzitter van de Stichting Algemeen Belang Lutjebroek (ABL). De stichting heeft een belangrijk aandeel gehad in de oprichting van Park de Woid in Lutjebroek. De heer Kok was tussen 2003 en 2011 vrijwillig schoonmaker bij de Sint Martinusparochie in Lutjebroek.

 • Al 13 jaar is hij vrijwilliger bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), eerst als secretaris en nu verzorgt hij het gezamenlijk biljarten en kaarten in de Wurf. De heer Kok zorgde ook tien jaar lang intensief voor zijn tante. Tussen 2011 en 2017 was hij vrijwilliger bij stichting Hulpnet Lutjebroek.

Mevrouw J.M.W. Oosting-Kemme (Josette)

 • Mevrouw Oosting-Kemme was jarenlang (1974-2015) lid van evenementen comité Bovenkarspel (Sinterklaasintocht, vrijmarkt, Koninginnedag/Koningsdag). 30 jaar lang was zij vrijwilliger bij voetbalvereniging KGB in Bovenkarspel. Ze heeft deel uit gemaakt van de jeugdcommissie, kantinediensten gedraaid en organiseerde vele activiteiten.

 • Voor basisschool de Dubbeldekker was zij tussen 1985 en 1996 lid van het schoolbestuur en verzorgde ze als vrijwilliger diverse klussen bij basisschool de Dubbeldekker.

 • Tussen 2001 en 2015 was zij voorzitter van de Algemeen Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO). Ze maakte deel uit van de redactie van het blad van de ANGO.

 • In 2003 richtte zij het Sociaal Advies Bureau Stede Broec op, een vrijwilligersorganisatie voor ouderen, mensen met een handicap en minima. Zij behandelt o.a. bezwaarschriften en gaat mee naar hoorzittingen. Ook heeft zij tussen 2006 en 2014 vrijwillig veel werk gedaan bij voetbalvereniging Asonia (nu Sporting Andijk).

Mevrouw P.J. Voorbach (Judith)

 • Mevrouw Voorbach was tussen 1997 en 2003 bestuurslid van het hoofdbestuur van Vrouwen van Nu. (landelijke organisatie). Tussen 2004 en 2010 en vanaf 2017 tot heden is zij bestuurslid (voorzitter pr en redactie) van Vrouwen van Nu, provincie Noord-Holland.

 • Sinds 2011 is zij ook betrokken bij Vrouwen van Nu, afdeling Stede Broec (van 2015-2017 voorzitter). Hier is zij contactvrouw en bezoekt leden bij lief en leed. Ook coördineert zij de bezorging van de maandelijkse nieuwsbrieven en de landelijke en provinciale magazines.

 • Al vanaf 2008 bezorgt en collecteert mevrouw Voorbach voor de Bokaal, het dorpsblad van Bovenkarspel. Ook is mevrouw Voorbach al sinds 2008 vrijwilliger bij ’t Stadsplein en tussen 2009 en 2017 was zij secretaris van Stichting Welzijn.

Mevrouw C.M. Conijn-Schotvanger (Cunera)

 • Al 30 jaar is mevrouw Conijn-Schotvanger vrijwilliger bij de Sint Martinusparochie. Hier was zij bestuurslid van de Gezinsliturgiegroep en de vormselgroep. Zij is nu lid van de bloemengroep, verzorgt het kalligrafiewerk voor de parochie, verricht huishoudelijke werkzaamheden en vervaardigt houten vruchten voor de houten levensboom van de parochie. Deze werkzaamheden verricht zij voor 40 uur per maand.

 • Tussen 1997 en 2011 was zij beheerder van het uitvaartcentrum Stede Broec, waarvoor zij diverse belangrijke werkzaamheden verrichtte.

 • Sinds 1997 is zij vrijwilliger bij Zangkoor in Between, hier verricht zij allerlei hand-en spandiensten. Ook was zij van 1992-2005 ondersteuner van een van de zusters en van 2011 tot 2014 van de oud-pastoor van de St. Martinuskerk. Daarnaast is zij al tien jaar winkelmedewerker bij de Wereldwinkel in Stede Broec. Zij verzorgt de inkoop en schrijft de teksten voor de producten.