STEDE BROEC - Op zaterdag 3 maart reikte burgemeester Wortelboer een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Chris Messchaert. Hengelsportvereniging De Vrolijke Visser vierde haar 50-jarig bestaan met een receptie. Tijdens de receptie werd de heer Messchaert verrast met zijn lintje.

Diverse functies bij hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers
De heer Messchaert heeft sinds 1978 verschillende functies als vervuld bij hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers. Als penningmeester zorgt hij al jaren voor een gezonde financiële basis voor de vereniging.

Verder is hij competitieleider voor het baarsvissen en doet hij allerlei andere voorkomende werkzaamheden voor de vereniging. Hij weet van aanpakken waar dat nodig is en het belang van de vereniging staat bij hem bovenaan. De heer Messchaert kreeg de onderscheiding voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging en de sportvisserij gedurende 40 jaar.

Beheer clubgebouw Pampus
Ook beheert de heer Messchaert samen met zijn vrouw al ruim 20 jaar het clubgebouw Pampus waar meerdere verenigingen gebruik van maken. Hij zorgt voor de barbediening en de bevoorrading om de wedstrijden en kaartavonden mogelijk te maken. Samen met andere vrijwilligers verzorgt hij het onderhoud en neemt het grootste deel van het schoonhouden van het gebouw op zich.

De heer Messchaert is nauw betrokken geweest en heeft grote betrokkenheid getoond bij de oprichting van Stichting Pampus en het clubgebouw dat dezelfde naam draagt. Het bestuur van Stichting Pampus vindt de onderscheiding meer dan verdiend.