BLOKKER - Het a capella koor Voci d’Angeli vertolkt overwegend liederen uit de Renaissance en de Barok en heeft succes met haar optredens, recent in Schellinkhout.

Het koor is op weg naar haar 4e lustrum en hoopt dan haar 20-jarig jubileum te vieren.

Voci boogt op een jarenlange vaste kern. Helaas hebben enkele leden vanwege veranderingen in de persoonlijke leefsfeer afscheid moeten nemen. Mede daarom is er nu plaats voor enkele nieuwe deelnemers.

De sopranen, tenoren en bassen kunnen wat versterking gebruiken en zien uw komst met belangstelling tegemoet.

U kunt vier repetities gratis bijwonen alvorens te beslissen definitief lid te worden.

De bezielende en kundige leiding van Eduardo López, derdejaars student aan het conservatorium in Amsterdam, staat borg voor plezierige repetities en goede uitvoeringen.

De repetities zijn op de donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur in het kerkje op de hoek van de Kolenbergstraat en de Westerblokker in Blokker.

U kunt zich aanmelden via onze website: www.vocidangeli.nl of even sfeer komen proeven. Neem voor meer informatie contact op met Rina de Wit-Hofland via info@vocidangeli.nl.