BOVENKARSPEL - Zaterdag 24 maart vindt de jaarlijkse Landelijke Opschoondag plaats. Enkele inwoners van Stede Broec uit de wijk Princenhof hebben het initiatief genomen om bij deze voorjaarsschoonmaak aan te sluiten. Onder de noemer ‘Princenhof – Samen voor Schoon’ roepen zij de wijkbewoners op mee te helpen met het opruimen van zwerfafval.

Landelijke Opschoondag
De Landelijke Opschoondag, die dit jaar al voor de 14e keer plaatsvindt, heeft als doel heel Nederland enthousiast te maken om samen te zorgen voor een schone leefomgeving. Gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen, buren en vrijwilligers; iedereen draagt zijn steentje bij om te zorgen dat ook dit jaar meer dan 90.000 mensen de straat op gaan om zwerfafval aan te pakken.

Zwerfafval opruimen in Princenhof
Inwoners van de wijk Princenhof wordt gevraagd mee te helpen met het opruimen van zwerfafval in de wijk. Iedereen die mee wil doen, volwassen en kinderen, kan zich aanmelden via princenhofschoon@gmail.com.

Op de dag zelf verzamelen de vrijwilligers zich tussen 9.30 en 10.00 uur in sporthal De Flint voor een kopje koffie en uitleg over de schoonmaakactie. Vanaf 10.00 uur gaat iedereen groepsgewijs de wijk in om op te ruimen. Rond 11.30 uur wordt de actie afgesloten waarna iedereen kan genieten van een schone wijk.

Scholen in actie
Ook de scholen in Stede Broec komen in actie om zwerfafval op te ruimen. In de actieweek Nederland Schoon van 19 tot en met 29 maart gaan leerlingen van 6 scholen op zoek naar zwerfafval.