DRECHTERLAND - Wethouder Peter Kuiken (Drechterland) en hoogheemraad Rob Veenman (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) ondertekenden donderdag 8 maart de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water Drechterland.

Het tekenen van de overeenkomst is ook het startsein voor het inventariseren van benodigde informatie rond de overdracht, zoals het onderhoud van het stedelijk water. Dit onderhoud bestaat onder andere uit het maaien van waterplanten en baggeren. Naar verwachting is de overname vanaf 2019 een feit.

Duidelijkheid
In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. Het hoogheemraadschap en de gemeente Drechterland willen samen duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijk water over aan het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap onderhoudt al de wateren in het landelijk gebied.

Waterplan
Wethouder Kuiken is blij dat de huidige versnippering van taken en verantwoordelijkheden tussen beide overheden wordt opgeheven. “De overdracht aan het hoogheemraadschap resulteert in een duidelijkere en efficiëntere onderhoudssituatie voor het water in de gemeente Drechterland.

Na de overdracht is het hoogheemraadschap verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud.

Hoogheemraad Rob Veenman: ''Voor het hoogheemraadschap is een goede aan- en afvoer van het water belangrijk. Mede door de klimaatverandering, krijgt water een steeds belangrijkere rol in het stedelijk gebied. We kijken, in goede afstemming met de gemeente, hoe we het watersysteem optimaal in orde kunnen houden.''