STEDE BROEC - De gemeente Stede Broec heeft de voormalige Op/Maat locatie verkocht aan projectontwikkelaar Kuin Vastgoedontwikkeling BV. Op donderdag 15 februari zijn de handtekeningen gezet onder de verkoopovereenkomst. De gemeente zocht al enige tijd naar een nieuwe invulling voor het terrein na het vertrek van Op/Maat. Kuin is de ontwikkelaar die hier mogelijkheden ziet en een voorlopig ontwerp indiende voor een appartementencomplex bestaande uit ca. 50 koopwoningen. Deze woningen zullen naar verwachting eind 2019 worden opgeleverd.

Wethouder Bart Nootebos is blij met de ontwikkeling: “Dit zijn mooie woningen, zeker op zo’n centrale locatie vlak bij het winkelcentrum en het station. Het hele gebied zal er bovendien van opknappen.”

Verder optimaliseren
In oktober is het plan gepresenteerd aan de omwonenden en de gemeenteraad tijdens een informele informatieavond. Vervolgens zijn er verschillende gesprekken geweest met betrokkenen om het plan verder te optimaliseren. Dat proces is op dit moment nog gaande.

Parkeren
Een belangrijk uitgangspunt is dat er ruim wordt voldaan aan de parkeernorm (minimaal aanwezige parkeerplaatsen). Er komt in ieder geval een parkeergarage onder het gebouw. Naast deze ontwikkeling, zijn er gesprekken met de ondernemers aan de overzijde van de Middenweg om met elkaar tot een nieuwe veilige verkeersoplossing te komen voor de situatie aan de kant van de winkels aan de Middenweg.

Procedure
Zo gauw de ontwerpen definitief zijn, zal er een aanvraag tot omgevingsvergunning gedaan worden en start ook het proces tot het wijzigen van het bestemmingsplan (van ‘bedrijventerrein’ naar wonen). Dit zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De verwachting is dat het bestaande pand in maart 2019 gesloopt kan worden waarna de voorbereidingen voor de nieuwbouw gestart worden.

Er is op dit moment nog geen verdere verkoopinformatie beschikbaar. Dat zal na de ruimtelijke procedure plaatsvinden. Mensen die belangstelling hebben voor de woningen kunnen -zodra er meer bekend is- contact opnemen met Kuin Vastgoedontwikkeling BV via info@kuinbv.nl.