VENHUIZEN - De gemeente Drechterland wil snel stappen zetten met het Centrumplan Venhuizen. Twee jaar geleden heeft de gemeente Drechterland het idee gelanceerd om het centrum van Venhuizen een nieuwe impuls te geven. Tijdens de dorpsavonden voor het project Vitale dorpen Drechterland, hebben inwoners van Venhuizen en Hem meegedacht over de herinrichting van het centrum.

Volgens wethouder Besseling wil de gemeente vaart zetten achter de herinrichting. “De vraag naar jongeren- en ouderenwoningen is groot. Woningbouw als onderdeel van de herinrichting is een van de eerste zaken waar we mee aan de slag kunnen en moeten. Uit het stedenbouwkundig onderzoek blijkt het voormalige gemeentehuis daarvoor een geschikte locatie.”

Vitale dorpen: alliantie Centrumplan
Het centrumplan voor de dorpskern van Venhuizen is een belangrijk onderdeel van het dorpsplan voor Venhuizen-Hem. Het is een van de acties waar een groep inwoners mee aan de slag is gegaan. Zij vormen de alliantie Centrumplan. Naast de alliantie Centrumplan zijn ook de allianties Woningen voor ouderen en Jongerenhuisvesting bij dit project betrokken.

Uitvoering centrumplan
Vorige week besprak de gemeente met de leden van de drie allianties wat er tot nu toe is gebeurd. Zij vonden het overleg belangrijk en gaven aan dat de gemeente regie moet houden in de uitvoering van het plan. De allianties willen nauw betrokken blijven bij de voortgang en dringen aan op spoed. Vooral op het gebied van woningbouw voor jongeren en ouderen is de tijd rijp voor actie.

Visie
De alliantie Centrumplan en de gemeente hebben samen met een bureau de visie voor het centrum gemaakt aan de hand van de vragen en ideeën van de inwoners. Ook belangrijke partijen zoals de woningbouwverenigingen, ondernemers, de kerk en andere belanghebbenden hebben hun input gegeven. De visie geeft de kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het centrum. Op de informatieavond in mei 2017 reageerden de inwoners positief op de gepresenteerde visie. In juni 2017 stelde de gemeenteraad de visie vast.

Uitwerking visie
In het tweede halfjaar van 2017 onderzocht een bureau welke onderdelen van de visie uitvoerbaar zijn. Ook is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Venhuizen en Hem. Vervolgens is de visie uitgewerkt tot een concept stedenbouwkundig plan voor het centrumgebied.

Woningbouw
Wethouder George Besseling: "De gemeente zet vaart achter het traject om het plan uit te kunnen voeren. De focus zal liggen op de woningbouw. Het streven is dat er eind 2019 woningen staan op de locatie van het voormalige gemeentehuis.”