GROOTEBROEK - Op donderdag 19 april heeft wethouder Bart Nootebos tijdens de jaarvergadering van Oud Stede Broec de Remisefilm overhandigd aan voorzitter Wim Kersten. Hiermee is een bijzonder project in de gemeente afgerond.

De gemeente heeft bij de start van het bouwproject Koos Besseling van Streekbeeld opdracht gegeven de verbouwing op film vast te leggen. Dit proces heeft uiteindelijk zo’n twee jaar geduurd. Van vier kleine remisewoningen zijn twee eigentijdse woningen gemaakt. De linkerhelft werd vrij snel verkocht; de rechterhelft werd in eerste instantie door de gemeente verbouwd en is in het najaar van 2017 verkocht.

Tramremise
Het woningbouwcomplex is in 1925/1926 gebouwd in opdracht van de gemeente Grootebroek om ambtenaren zoals de gemeentevroedvrouw en de rijksveldwachter te kunnen huisvesten. Burgemeester Schrijnder ontwierp de mozaïekgevelsteen die herinnert aan de tramremise die gelegen was op de plek van de gemeentewoningen.

Prachtig document
“Deze film is een prachtig document geworden van de verbouwing van een uniek zelfbouwproject in de gemeente.” Bart Nootebos dankte Oud Stede Broec voor de goede samenwerking en het vertrouwen. Daarnaast de aannemer, de bewoners voor de medewerking en natuurlijk filmmaker Koos Besseling voor de vele uren filmen en monteren.

Goed voorbeeld
Wim Kersten noemt het project een voorbeeld van ‘Good Practice’ om monumenten te behouden door ze een nieuwe (aangepaste) bestemming te geven met behoud van de monumentale eigenschappen.

De bewoners en andere betrokkenen ontvangen nog een exemplaar van de film. Eventueel wordt de film op later moment nog vertoond voor een breder publiek.