BOVENKARSPEL - De provincie Noord-Holland heeft aannemer Heijmans de opdracht gegeven om de rotonde op de Florasingel in Bovenkarspel af te bouwen. Van vrijdag 17 februari 20.00 uur tot en met maandag 20 februari 2017 5.00 uur is de rotonde in verband met de werkzaamheden  afgesloten voor al het verkeer. Vanaf vrijdag 24 februari 2017 19.00 uur is de rotonde weer toegankelijk voor al het verkeer en zijn alle rijrichtingen weer beschikbaar. Ondertussen blijft de provincie met Heijmans in gesprek over hervatting van alle resterende werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg.

Weekendafsluiting rotonde Florasingel 17-20 februari 2017

Van vrijdag 17 februari 20.00 uur tot en met maandag 20 februari 2017 5.00 uur is de rotonde Florasingel afgesloten voor al het verkeer. Doorgang is niet mogelijk, ook niet van Florasingel naar Zuiderdijk en omgekeerd. Gedurende dit weekend is het BP tankstation bereikbaar via de Raadhuislaan - Stede Broecweg en Florasingel.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerkzaamheden, het aanbrengen van verharding en asfalteren. Er wordt dag en nacht gewerkt om de rotonde zo snel mogelijk gereed te krijgen.

Werkzaamheden rotonde Florasingel 20-24 februari 201

Van maandag 20 februari 5.00 uur tot en met vrijdag 24 februari 2017 19.00 uur kan het verkeer over de provinciale weg N506 wegens de werkzaamheden niet afslaan richting de Florasingel. De Florasingel is vanaf de Stede Broecweg bereikbaar tot aan het BP tankstation. Verkeer kan vanaf 20 februari wel afslaan vanaf de N506 richting de Zuiderdijk.

Rotonde in gebruik

Vanaf vrijdag 24 februari 2017 19.00 uur is de rotonde toegankelijk voor al het verkeer en zijn alle rijrichtingen weer beschikbaar. De opening geldt onder voorbehoud, omdat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Als de rotonde weer in gebruik is genomen, zullen er mogelijk nog wel afrondende werkzaamheden door Heijmans uitgevoerd worden.

Omleidingsroutes

Ter plaatse worden de omleidingsroutes met gele borden aangegeven. Op de website en op de facebookpagina van de Westfrisiaweg zijn binnenkort de kaarten met omleidingsroutes te vinden. Voor vragen, zorgen of klachten over de weg, kan contact opgenomen worden met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail:

Rotonde Florasingel

In mei 2016 is bouwbedrijf Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland gestart met de bouw van een tweestrooksrotonde op de kruising van de Florasingel met de N506 in Bovenkarspel. In november 2016 heeft Heijmans al het werk aan de N23 Westfrisiaweg echter stilgelegd. Dit zorgde voor een onwenselijke tijdelijke verkeerssituatie bij de rotonde Florasingel. Begin januari is Heijmans in opdracht van de provincie gestart met het verbeteren van een aantal tijdelijke (verkeers)situaties, waaronder het afbouwen van de tweestrooksrotonde bij de Florasingel.

N23 Westfrisiaweg

De provincie Noord-Holland zorgt met haar partners voor een nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, de N23 Westfrisiaweg. De verbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economie en werkgelegenheid. Meer informatie: