NEDERLAND - Vorig jaar zijn er ruim tienduizend meldingen van discriminatie geregistreerd. De meeste meldingen gingen over (mogelijke) discriminatie op grond van herkomst. Dat blijkt uit een analyse van de discriminatieregistraties over 2016 door kenniscentrum discriminatie Nederland, Art.1. De op 18 mei verschenen analyse werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de politie.

Het is het tweede jaar op rij dat een analyse verschijnt van discriminatieregistraties van politie, antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), het College voor de Rechten van de Mens, Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). ‘Aanleiding voor het onderzoek is dat we meer inzicht willen in discriminatie’, zegt Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de politie. ‘We maken als politie een kwaliteitsslag in de screening en monitoring van discriminatiezaken. Hoe vollediger de aangifte, hoe effectiever de vervolging door het OM.’

Social media

Burgers deden vorig jaar 4.376 keer aangifte of een melding van discriminatie bij de politie. Ook maakten ze 4.761 keer melding van (mogelijke) discriminatie bij een antidiscriminatievoorziening. Rond de 40 procent van de registraties heeft betrekking op (mogelijke) discriminatie op grond van ras / herkomst. Ook stellen de onderzoekers vast dat steeds meer registraties betrekking hebben op discriminatie via social media.

Opvallend

Opvallend is dat het aantal geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie in 2016 een daling van 21 procent laat zien ten opzichte van 2015. Dit terwijl de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen vergeleken met 2015 vier procent stegen. Het College kreeg in 2016 463 verzoeken om een oordeel, tien procent meer dan het jaar ervoor. De online meldpunten telden 1.585 meldingen, een daling van acht procent ten opzichte van 2015. Frederique Janss, voorzitter van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, waarin de ADV's samenwerken: 'Wij zijn ervan overtuigd dat discriminatie veel vaker voorkomt dan dat er gemeld wordt. Het is belangrijk dat mensen wel melding maken, want discriminatie is een ernstig maatschappelijk probleem.'

Duiding

De onderzoekers hebben geen goede verklaring voor de verschillen kunnen vinden. Peter Slort verwacht dat het volgende jaarrapport naast cijfers ook meer duiding geeft. ‘We zijn net begonnen met het verbeteren van het werkproces van registratie van meldingen en aangiftes. Het feit dat we met alle betrokken partijen gezamenlijk registreren en analyseren wat er aan de hand is in de maatschappij, is winst.’

Pilot

Sinds februari voorziet de politie in een pilot vier eenheden tweewekelijks van een actueel overzicht van gemelde discriminatiezaken in hun gebied. Specialisten zoeken hierbij niet alleen naar aangiftes, maar naar alle informatie in de politiesystemen. De aangeleverde discriminatiezaken worden vervolgens door de eenheden samen met hun parket en de ADV’s kritisch beoordeeld op een mogelijke (strafrechtelijke) aanpak. Als de pilot slaagt, bekijkt de politie of deze werkwijze landelijk kan worden ingevoerd. 

Convenant

Op maandag 15 mei zette Peter Slort namens de politie zijn handtekening onder een landelijk samenwerkingsconvenant tussen OM, de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie en de politie. Het convenant bevat afspraken over de samenwerking tussen de partners in de aanpak van discriminatie. De drie mogen nu ook officieel gegevens over discriminatie uitwisselen. Eerder gebeurde dat alleen op regionaal niveau.